Hoe kan AutoWeld zulke gunstige prijzen hanteren?

AutoWeld richt zich op gebruikte auto’s en bestelwagens in een betaalbare prijsklasse. Door centrale inkoop via betrouwbare partners, een hoge omloopsnelheid en lage huisvestingskost houden wij onze kosten laag, en dus uw aankoopprijs scherp.

Hoe vaak moet ik onderhoud laten uitvoeren aan mijn auto?

De voorschriften met betrekking tot het onderhoud van uw auto vindt u in het onderhoudsboekje. Vaak geeft de boordcomputer van uw wagen aan wanneer een periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden. Bij de meeste auto merken wordt dit weergegeven met een steeksleutel-icoon.

Hoe weet ik dat de auto technisch in orde is?

Wanneer een ingekochte auto bij ons afgeleverd wordt, krijgt deze een grondige inspectie in onze werkplaats. Daarbij gaat deze de brug op en wordt daarna door middel van een proefrit getest. De onderhoudshistorie en kilometerstand worden gecontroleerd. Eventuele onvolkomenheden worden direct verholpen.

Onze auto’s zijn dus van top tot teen geïnspecteerd voordat ze in de verkoop gaan. Iedere wagen wordt verkocht met garantie en inclusief een uitgebreide kwaliteitsdiagnose. De wagens worden steeds technisch gekeurd en geleverd met het Carr Pass certificaat.

Kan ik de wagen bij jullie financieren of leasen?

Absoluut. AutoWeld kan u verschillende financieringsvormen aanbieden. Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden, AutoWeld helpt u graag bij het uitwerken van een voorstel op maat. Met of zonder voorschot, korte of lange termijn, met of zonder verhoogde laatste betaling, financiering of leasing, met of zonder onderhoud en verzekering. Alles is mogelijk….

Kan ik een wagen reserveren?

Ja, voor een maximumperiode van 5 werkdagen. Om u een kwaliteitservice te kunnen bieden en misbruiken te vermijden, is deze dienst betalend. U kan er gebruik van maken tegen de som van 250 € (BTW incl.). In het geval van aankoop binnen de 5 werkdagen, wordt die som u echter integraal terugbetaald ! Indien op deze reservatie geen aankoop volgt binnen de 5 werkdagen, zal de reservatiekost niet worden terugbetaald. Deze som zal de schadevergoeding ten voordele van de verkoper bedragen.

Klopt het dat ik geen Car-Pass krijg voor een importauto?

Jaarlijks worden er tienduizenden occasievoertuigen in ons land geïmporteerd. Daar hoeft uiteraard niets mis mee te zijn. Weet wel dat de Car-Pass wetgeving enkel in België van toepassing is. Dit betekent dat Car-Pass geen kilometerstanden ontvangt van garages uit het buitenland. De eerste kilometerstand die wij in onze databank opslaan is deze die door de autokeuring genoteerd wordt bij de importcontrole van het voertuig.

Bij een importauto zal de datum van eerste inschrijving in België ofwel niet ingevuld zijn ofwel recenter zijn dan de datum van eerste ingebruikname. Daarnaast staat er onderaan op de Car-Pass de volgende vermelding: “Dit voertuig werd tweedehands ingevoerd uit het buitenland. Car-Pass vzw ontvangt geen kilometerstanden die dateren uit de periode dat het voertuig niet in België was ingeschreven.”

 

Nemen jullie mijn huidige wagen over?

U hebt besloten een wagen aan te kopen, maar weet nog niet wat gedaan met uw huidige wagen? Vraag ons een overnamebod. U zal niet ontgoocheld zijn!

Waar kan ik terecht voor het onderhoud ?

Uiteraard kan u bij ons terecht voor uw onderhoud, reparatie en carrosserie werken. AutoWeld biedt naast aan- en verkoop ook een perfecte service als garage- en carrosseriebedrijf. Ons personeel, met zijn jarenlange ervaring, staat hiervoor garant.

Waar komen die jonge wagens allemaal vandaan ?

Deze wagens kunnen van diverse oorsprong zijn : Directiewagens, vervangwagens, proefritwagens, fabriekswagens, korte termijn verhuur, maar ook veel particuliere aanbiedingen, verandering van job met firmawagen, wijziging in de gezinssituatie (kinderen, trouwen, scheiden, …).

Wat is een Car-Pass ?

Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen:

 • het merk en het model van het voertuig;
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België;
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • de datum waarop het document is aangemaakt;
 • het identificatienummer van de Car-Pass (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan).

Wat mag ik verwachten van de wettelijke garantie op tweedehands voertuigen?

Sinds 1 januari 2005, conform de wet van 1 september 2004, verbindt de professionele verkoper van een tweedehands voertuig zich ertoe bij elke verkoop aan een consument een garantie van minimum 1 jaar te bieden op alle gebreken aan overeenstemming die bestonden op het ogenblik van de levering van het voertuig.

Wie geniet van de nieuwe garantie?

De garantie is van toepassing op alle voertuigen die door een professional verkocht worden aan een consument die voor privédoeleinden handelt. De hoedanigheid van de koper is dus bepalend voor de toepassing van de nieuwe «garantie op consumptiegoederen» die gebaseerd is op een gebrek aan overeenstemming.

Dit betekent dat elke verkoop van een voertuig, zelfs van een bedrijfsvoertuig, door een professional aan een consument aan het stelsel van deze nieuwe garantie onderworpen zal zijn.

Een consument is een natuurlijke persoon die, bij de aankoop, handelt in het kader van doeleinden die niet binnen het kader van een beroeps- of commerciële activiteit vallen.

Waartoe verbindt de verkoper zich?

De verkoper verbindt zich ertoe dat het geleverde voertuig conform is met wat aangekondigd en overeengekomen werd of nog conform is met wat de koper redelijkerwijs kon verwachten rekening houdend met de ouderdom, kilometerstand of prijs van het voertuig. De verkoper biedt echter geen jaar omniumverzekering die onvoorwaardelijk alle risico’s op panne of elk onderhoud van het verkochte voertuig dekt.

U moet zich ervan bewust zijn dat u geen nieuw voertuig gekocht heeft: het bedrag dat betaald wordt voor een tweedehands voertuig houdt rekening met een waardevermindering die te wijten is aan de ouderdom van het voertuig en het aantal door dit voertuig afgelegde kilometers.

Het is dus normaal en vanzelfsprekend dat sommige onderdelen op lange of korte termijn vervangen zullen moeten worden en dit is geen teken van slechte kwaliteit, maar van normale slijtage. Deze normale en voorspelbare vervangingen vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de garantie.

De koper kan de garantie niet aanvoeren wanneer het gebrek te wijten is aan abnormaal gebruik van zijn voertuig, nalatigheid, een gebrek aan onderhoud van zijn voertuig of aan slecht onderhoud van zijn voertuig. De koper moet het voertuig bovendien gebruiken als goede huisvader en met naleving van het instructieboekje.

Nog meer weten? www.zichtopuwautogarantie.be

Deze website is bestemd voor wie precieze informatie wenst over de toepassing en interpretatie van de garantie op een tweedehands wagen.

Welke gegevens moeten op een verkoopsdocument van een tweedehands wagen vermeld worden?

Wanneer het gaat om de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig tussen professionelen, door een professioneel aan een particulier of door een particulier aan een professioneel, moet een verkoopsdocument worden opgemaakt. Dit document bevat de volgende gegevens:

 • merk en model van het voertuig;
 • chassisnummer;
 • jaar van eerste inschrijving;
 • de kilometerstand die de teller aangeeft op datum van verkoop;
 • de verkoopprijs;
 • de datum van de verkoop;
 • de identiteit van beide contracterende partijen;
 • hun handtekening (tenzij alle voormelde gegevens opgenomen zijn op de verkoopsfactuur).

Het is de verkoper die moet instaan voor de opmaak van dit document, tenzij het gaat om de verkoop van een tweedehands wagen door een particulier aan een professioneel (bvb. bij de aankoop van een nieuwe wagen). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken.

Het document moet in tweevoud worden opgemaakt en elke partij moet er een exemplaar van krijgen. Wanneer het een verkoop van een tweedehands wagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om zo’n document op te maken. Het is wel aan te raden dit toch te doen om latere discussies te vermijden.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).