“Rovers zijn enkel voor uitgebluste ouderen?
Daar gaan we iets aan doen”, dat was min of mee