In 2015 begreep Andrews dat een wagenpark van
meer dan 100 auto’s niet meer te beheren valt