Halverwege de
jaren ’50 begreep Enzo Ferrari dat hij niet zou overleven zonder te
diversifi