Het in 1926
opgerichte merk Siata is steeds nauw verbonden geweest met Fiat en ontwikkelde