Zoals de Golf 8 en ID.3 parallel op de markt
zijn gebracht om klanten die nog weigerachtig s