Op dit moment vergaderen de leiders van de 7
rijkste industrielanden van de wereld (Canada, Duitsl