Het Europese milieuagentschap EEA heeft een
rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat in 2019 de gem