Een
kleine maand geleden stelde het Amerikaanse bedrijf CyberLandr
een ombouwkit voor waarmee