Een Kia en een PC

In 1993 kocht professor Han Min-Hong een Kia
Visto. Na twee jaar onderzoe