In 2009 voerde de regering van
Angela Merkel de doelstelling in om tegen 2020 minstens één miljoen