Volgens Automotive
News Europe heeft Porsche geen zin in het
toekomstige elektrische