Veel
details geeft het veilinghuis Classic Wheels
Auctions niet prijs over de verzamelaar die