Sinds 1 januari 2021 is 30 km/u de regel
geworden in plaats van de uitzondering voor automobiliste